Bettie

43 teksty – auto­rem jest Bet­tie.

sta­tus: w tok­sycznym związku z fluok­se­tyną od czer­wiec 2016








*al­bo może w partnerskim? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 lutego 2018, 11:25

mam bałagan w życiu i, jed­nocześnie, pustkę 

myśl
zebrała 3 fiszki • 8 lutego 2018, 13:04

-

nie odbieram
nie oddzwaniam
nie od­pi­suje
nie odpowiadam
nie dotrzymuje
nie słucham
nie staram

cho­ciaż bar­dzo bym chciała

nie dbam 

wiersz • 8 lutego 2018, 12:57

Gu­bię się ciągle w ciem­nych po­mie­szcze­niach tej dziw­nej rzeczyw­stości, ale ciągle mam nadzieje, że ktoś oświeci światło. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 listopada 2015, 23:32

Co kiedyś mi blis­kie te­raz mi ob­ce, co kiedyś mi ob­ce, dziś niez­wykle blis­kie. Tęsknię za tym co kiedyś mi blis­kie, tęsknię za tym co dzi­siaj mi ob­ce, niena­widzę te­go co dzi­siaj mi blis­kie a kiedyś bar­dzo obce. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 6 listopada 2014, 20:37

Świat stoi w miej­scu, kiedy biegnę. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 13 stycznia 2014, 20:16

Pro­ponuję za­wody w by­ciu hipokrytą. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 9 stycznia 2014, 18:25

Ucie­czka nig­dy nie jest dob­rym wyjściem. Chy­ba, że w le­sie go­ni Cię pedofil... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 23 sierpnia 2013, 09:54

Dla sprag­nione­go wo­da ma słod­ki smak. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 8 czerwca 2012, 21:07

Gdy­byś nie miał wrogów, nie miał byś też przy­jaciół. Bez wad za­lety by nie is­tniały. Gdy­by zło nie is­tniało, nie byłoby dobra. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 28 lutego 2012, 22:41

Bettie

Zgubiłeś długopis = brak długopisu. Brak długopisu = brak notatek. Brak notatek = brak nauki. Brak nauki = oblanie. Oblanie = brak dyplomu. Brak dyplomu = brak pracy. Brak pracy = brak pieniędzy. Brak pieniędzy = brak jedzenia. Brak jedzenia = robisz się kościsty. Robisz się kościsty = robisz się brzydki. Brzydki = brak miłości. Brak miłości = brak małżeństwa. Brak małżeństwa = brak dzieci. Brak dzieci = samotność. Samotność = depresja. Depresja = choroba. Choroba = śmierć. LEKCJA : nie zgub długopisu, bo ZGINIESZ

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bettie

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

10 lutego 2018, 21:55Smoky Blue sko­men­to­wał tek­st status: w tok­sycznym związku [...]

10 lutego 2018, 20:24danioł sko­men­to­wał tek­st status: w tok­sycznym związku [...]

10 lutego 2018, 18:39Smoky Blue sko­men­to­wał tek­st status: w tok­sycznym związku [...]

10 lutego 2018, 12:12$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st status: w tok­sycznym związku [...]

10 lutego 2018, 11:25Bettie do­dał no­wy tek­st status: w tok­sycznym związku [...]